KALASTUSRAJOITUKSET

Kalojen ja rapujen sallitut pyyntimitat ja rauhoitukset:

Pyyntimitat ja rauhoitukset ovat Koitajoen kalatalousalueella kalastusasetuksen mukaisia.

Rasvaeväleikattu järvilohi -- 60cm
Rasvaeväleikattu järvitaimen -- 50cm
Harjus -- 35cm
Kuha -- 42cm

 

Rasvaevällinen järvilohi ja -taimen ovat rauhoitettuja ympäri vuoden ja rauhoitettu tai alamittainen kala on aina vapautettava.

Saaliskiintiönä vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Harjus on rauhoitettu huhtikuun 1. päivästä toukokuun 31 päivään.

Rapu on rauhoitettu marraskuun 1. päivästä heinäkuun 21. päivään asti.

Koitajoen kalatalousalueella on voimassa seuraavat verkkokalastusta koskevat rajoitukset (kartat alla):

  1. Nuorajärven pääaltaalla, Karpanjärvi, Kasinjärvi ja Muokonjärvi mukaan lukien, verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm. Rajoitus ei koske muikun kalastusta verkoilla, joiden solmuväli on alle 24 mm.
  2. Verkon pienin sallittu solmuväli on 45 mm seuraavissa vesistöissä: Koitajoen pääuoma, Ylä-Vepsä, Ala-Vepsä, Valkeajärvi-Tammiselkä-Salmiselkä, Saarijärvi, Muje-Oulu, Pyöreä-Kelsimä, Kaita-Kelsimä, Iso Ahvenjärvi, Ilajanjärvi, Viinijärvi, Sossavanlampi, Sysmä, Eteläinen Pitkäjärvi, Kaatiolampi, Rahelampi, Mölkälampi, Oinaslampi, Petkeljärvi-Valkiajärvi-Kaitajärvi-Syväjärvi-Nietalahti, Haapojärvi, Iso Simolampi, Melaselänjärvi-Viiksinselkä-Mutalahdenselkä, Satulainen- Karinlampi-Särkilammit, Särkilampi, Oskajärvi, Joutenjärvi (Petkeljärvellä), Ravajärvi, Suuri Tetrijärvi, Taivallampi, Mustalampi-Sulkulampi, Issonjärvi, Iso-Suokko, Tetrilampi, Sonkajanjärvi, Ala-Kivilampi, Kulujärvi, Kakonlampi, Tokrajärvi, Palojärvi-Heinäselkä-Tekojärvi, Mekrijärvi-Kätkäjärvi ja Linnalampi. Rajoitus ei koske muikun kalastusta verkoilla, joiden solmuväli on alle 24 mm.

Kalastuslain ja -asetuksen mukaisesti kiinteitä pyydyksiä koskevia rajoituksi ovat:

Kalaväylä
Kalaväylä on pidettävä kalan kulun turvaamiseksi vapaana pyydyksistä, lukuun ottamatta rapumertaa.
”Kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen, salmen tai kapeikon leveydestä sen syvimmällä kohdalla. Missä joki yhtyy järveen, kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesialueen leveydestä sen syvimmällä kohdalla ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen, että kalan kulku on turvattu.” (Kalastuslaki 379/ 2015, 67§)

Vaelluskalavesistöt
Kaikki Koitajoen kalatalousalueen vedet ovat vaelluskalavesistöä.
”Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.” (Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 1360/2015, 12 §)

Kalastusrajoitus.fi

Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset. Osakaskuntien tekemiä rajoituksia palvelusta ei löydy, nämä rajoitukset ovat tulossa tälle sivustolle myöhemmin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi